Voorwaarden en Privacy

PRIVACY STATEMENT Privacyverklaring In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens. Welke gegevens worden door ons vastgelegd? U verkoopt, koopt of verhuurt uw object Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast: - uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres - de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk - de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan - de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde - beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object. - de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht - wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum - overige informatie die u aan ons verstrekt U bent op zoek naar een ander object Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen: - uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres - het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen - gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk - uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling - wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum - overige informatie die u aan ons verstrekt U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor. Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen: - uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres - gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum - de reden van koop of huur - uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling - gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs - overige informatie die u aan ons verstrekt Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor? U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: - om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures - om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) - voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren - voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons. U bent op zoek naar een ander object Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: - om informatie toe te sturen omtrent andere objecten - om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren - voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: - voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht - voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren - voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport Beveiliging en bewaartermijn Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Inzage, correctie en verwijdering Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Vragen? Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor. COOKIEWET Cookies op deze website Op deze pagina vindt je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door deze website worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen. Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism. Hoe werken cookies? In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven. Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn bijvoorbeeld: website.nl en mooie.website.nl. Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van deze website de cookies ontvangen die eerder via deze website werden verkregen. Ook via javascript kan alleen op deze website toegang worden verkregen tot de cookies die door deze website zijn geplaatst. Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast. First-party cookies Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van deze website dus first-party cookies. Third-party cookies Het is daarnaast mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan deze website third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt. Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de makelaar niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen. Wat voor andere opslag is er voor websites? Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien hier nauwelijks gebruik van wordt gemaakt, worden ze alleen even kort aangestipt. Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor het vastleggen van gebruikersvoorkeuren zoals de beeldkwaliteit en de Autoplay-functie in de video-player doet de website verder niets met dit soort cookies. Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers wordt er door deze website geen gebruik van gemaakt. Waar worden cookies op deze website voor gebruikt? Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Als je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder op de site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld hiervan is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. Deze website gebruikt op dit moment Google Analytics om statistieken te verzamelen. Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. Deze makelaar gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op deze website hebt bezocht. Welke cookies worden gebruik? Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die op deze website worden geplaatst of laat plaatsen. Cookienaam Doel Niet-functionele cookies _GAT, _GA, GAT_MakelaarTracker, _GID of andere met de benaming _GID of GA Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Opgeslagenwoningen Cookie voor het onthouden als een gebruiker een woning heeft opgeslagen. ShowCMSOverlay Cookie om een portaal pagina te tonen of niet, als de gebruiker al eerder op de website is geweest. Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan deze website Op deze website is het mogelijk om pagina’s te delen met derden via de verschillende social media knoppen van Facebook, Google+, Linkedin en Twitter. Aanbieder / Url Doel Facebook, Google +1, LinkedIn, Twitter Social Media buttons op diverse plaatsen op deze website. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt. Youtube.com en diverse andere videohosters. Bij video's die door de makelaar op deze website zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer. Diverse partners op het gebied van automated trading en real time bidding als de makelaar gebruik maakt van Facebook Ads. Verschillende soorten cookies onder andere om je te herkennen als bezoeker, informatie over het gebruik van de website en je voorkeuren op te slaan, je voorkeuren te kunnen voorspellen, advertenties te kunnen vertonen gericht op jouw voorkeuren en/of om gebruik te kunnen maken van frequency caps. Ook kunnen er retargeting cookies geplaatst worden om je opnieuw te kunnen bereiken via advertenties op websites van derden. Bevatten de cookies van van deze website informatie over mijn persoonlijke gegevens Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, worden nooit in een cookie opgeslagen. Hoe kan ik cookies weigeren? Zonder cookies is het voor ons haast niet mogelijk om jou als bezoeker de beste ervaring te geven bij het bezoeken van de site. Dat heeft te maken met het analyseren van de webstatistieken om te bepalen hoe de site er uit moet zien en navigeren, maar ook om te bepalen welke content populair is en wat door onze bezoekers eigenlijk niet wordt gelezen. Hoewel wij niet verplicht zijn voor deze cookies van derden toestemming te vragen (de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de derde partij, dus bijvoorbeeld YouTube), zijn wij wel verplicht de content te verwijderen op het moment dat blijkt dat de derde partij heeft nagelaten toestemming te vragen. Dit zou betekenen dat we op het moment dat ook maar één enkele persoon klaagt over een afbeelding of filmpje dit voor iedereen zouden moeten verwijderen, dan wel technologie zouden moeten ontwikkelen die het mogelijk maakt per individuele gebruiker individuele content te filteren. Dit is praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar. Hoe kan ik cookies verwijderen? Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen. Cookies verwijderen in Firefox Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles. Cookies verwijderen in Chrome Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen... Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles. Vragen en klachten Mocht je naar aanleiding van deze cookiemelding vragen hebben dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Dit cookie-overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2018

Algemene voorwaarden

Privacy- en cookiebeleid

Zuyd Makelaardij & Vastgoed
Henisstraat 2B
6215 KK Maastricht

T: +31433259027
E: info@zuydmakelaardij.nl

Oost west, Zuyd best