Administratief Beheer

Er komt veel kijken bij het verhuren van een woning, zo ook het bijhouden van de administratie. Wij kunnen er zorg voor dragen dat uw gehele administratie omtrent de verhuur van uw woning in goede banen wordt geleid. U kunt hierbij onder meer denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Het verzamelen, bijhouden en archiveren van gegevens van uw huurder(s).
  • Bijhouden en up-to-date houden van alle gegevens over de woning(en), als energielabel en puntentelling.
  • Opzeggingen of verlengingen van de huurperiode in de administratie verwerken en u tijdig op de hoogte brengen.
  • Communicatie tussen alle betrokken partijen.
  • Verzenden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen inzake achterstallige bedragen.
  • Uw huurder tijdig schriftelijk op de hoogte stellen en doorvoeren van de jaarlijkse huurprijsindexering/verhoging.
  • Wij rapporteren periodiek aan u over de status van uw woning(en).

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!