Huisbewaring

U heeft een huur- of koopwoning maar u wil of moet tijdelijk weg? U weet niet zeker of samenwonen u wel zal bevallen? U gaat tijdelijk elders werken of studeren?

In dat soort gevallen biedt “huisbewaring” een oplossing. Met huisbewaring kunt u iemand anders als huisbewaarder legaal in uw woning laten wonen voor maximaal 2 jaar. Huisbewaring kunt u aanvragen om reden van:

  • Tijdelijk werk of studie buiten de regio;
  • Langdurige opname voor verpleging, detentie of lang vakantie/wereldreis;
  • “Proef samenwonen”. U kunt dan 1 jaar lang het samenwonen uitproberen. Mocht het samenwonen mislukken of niet bevallen dan kunt u weer terug in uw eigen woning.

AANVRAAG BIJ DE GEMEENTE

Bij verhuren onder huisbewaring, dient u toestemming te krijgen van de gemeente. Dit kan via het formulier ‘aanvraag huisbewaring’ van de Gemeente Amsterdam (wij kunnen dit formulier aanleveren). Mocht u niet de eigenaar van de woning zijn, dan is het van belang dat u eerst toestemming van uw verhuurder krijgt, alvorens uw aanvraag door de gemeente in behandeling genomen kan worden.

Mocht u voor deze optie van verhuren kiezen, dan kunnen wij het juiste formulier aanleveren.

HUURPRIJS

De vergoeding die u kunt vragen bij huisbewaring kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Huur;
  • Kosten voor gas en licht;
  • Vergoeding voor gebruik van de inboedel;
  • Gemeentelijke heffingen/belastingen.

De gevraagde maandelijkse huur dient naar alle redelijkheid te zijn. Dit houdt in dat als u zelf huurder van de woning bent, dat u dan geen hogere huur voor de woning vraagt dan de huur die u zelf betaalt. Indien u de eigenaar van de woning bent, dan geldt als redelijke vergoeding de huurwaarde van de woning volgens het puntenstelsel.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!