Puntentelling

In heel Nederland geldt een waardering stelsel voor huurwoningen – ook wel puntensysteem genoemd – om de kwaliteit van de huurwoning vast te stellen. Punten worden voornamelijk toegekend op basis van oppervlakte, kwaliteit en het energielabel van de betreffende woning.

Als de aanvangshuurprijs (van huurovereenkomsten na 1 juli 1994) boven de huurprijsliberalisatiegrens ligt (dit is gelijk aan de maximum huurgrens van de Wet op de Huurtoeslag), is de huurprijsbescherming voor de huurder grotendeels niet van toepassing. Per 1 januari 2018 is de grens bepaald op € 710,68. Deze huurprijs mag overeengekomen worden als de woning 145 of meer punten heeft.

Partijen mogen in die situatie de hoogte van de (kale) huurprijs vrij overeenkomen. Er moet wel een uitsplitsing worden gemaakt tussen huurprijs en (het voorschot op) op de maandelijkse VVE afdracht(servicekosten). De servicekosten moeten jaarlijks worden afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten door de verhuurder. De huurprijs mag één keer per twaalf maanden worden verhoogd.

Bij het halen van de liberalisatiegrens speelt de energieprestatielabel een grote factor (voor meer informatie zie ‘energieprestatielabel’).

DONNERPUNTEN

Als een woning in een schaarste gebied valt, worden de zogenaamde Donnerpunten toegekend. Schaarste gebieden zijn regio’s waar grote vraag is naar woningen, maar waar relatief weinig woningen beschikbaar komen. Huurwoningen in gemeenten die tot deze regio’s behoren, krijgen maximaal 25 huurpunten (Donnerpunten) extra. Amsterdam behoort tot één van de schaarste gebieden.

De punten worden aan de hand van de meest recente WOZ-waarde en de oppervlakte van de woning bepaald en toegekend:

  • Een woning met een gelijke of lagere WOZ-waarde dan € 2.900,- per vierkante meter krijgt 15 extra punten.
  • Een woning met een hogere WOZ-waarde per vierkante meter krijgt 25 extra punten.

* Indien u nog geen puntentelling heeft, dan kunnen wij een vertrouwde partij aandragen.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!