Technisch Beheer

Teneinde het onroerend goed in goede staat van onderhoud te brengen en te houden, adviseren wij over de te nemen stappen en de financiële gevolgen hiervan, gebruik makend van een uitgebreid netwerk van aannemers en adviseurs. Onze werkzaamheden houden onder andere in:

  • Advies over de afwerking en het opleverniveau van het te verhuren object, bij gemeubileerde verhuur ook over de aanschaf van nog ontbrekende inventaris.
  • Bij verhuur mutaties wordt het verhuurde object gecontroleerd, zodat schade direct door ons kan worden geclaimd bij de vertrekkende huurder.
  • Bereikbaar voor vragen van de huurder op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 op tel: 06-21224101 of per email op info@zuydmakelaardij.nl.
  • Bijzondere gebeurtenissen die schade aan het onroerend goed (kunnen) veroorzaken, zoals brand, explosie, inbraak, storm en wateroverlast, worden binnen 24 uur gemeld aan de eigenaar, met een advies over de afwikkeling daarvan.
  • Het namens de opdrachtgever verstrekken van onderhoudsopdrachten. Bij spoedeisende zaken en bij kleine onderhoudszaken (meestal tot € 250,-) wordt direct opgetreden. Bij groter onderhoud wordt eerst toestemming van de eigenaar gevraagd. Desgewenst worden er meerdere offertes vergeleken. De werkzaamheden worden door ons gecontroleerd.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!